Disclaimer

Ilka’s Reizen, t.h.o.d.n. Personal Touch Travel, (kvk: 74709259), hierna te noemen Ilka’s Reizen, verleent jou hierbij toegang tot ilkasreizen.nl, hierna te noemen ‘de website’, en nodigt je uit om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Ilka’s Reizen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ilka’s Reizen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ilka’s Reizen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten/diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ilka’s Reizen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar website of diensten van derden kan Ilka’s Reizen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de content (tekst, foto’s en alle andere materialen) van de website liggen bij Ilka’s Reizen. Fotomateriaal betreft privé archief van de eigenaren van Ilka’s Reizen en/of klanten van Ilka’s Reizen, die toestemming hebben gegeven om hun eigendom op onze website te plaatsen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de content op de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ilka’s Reizen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke inhoud anders aangegeven.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie staat op de website.

Schrijf je nu in voor ons digitale reisevenement!

Lorem ipsum dolor sit amet.